Mobber musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji

00-wyzyskŚrodowiska pracownicze nie są wolne od mobberskich zachowań w wydaniu pracodawców, przełożonych jak i samych pracowników. Pracodawcy w świetle ustawy kodeks pracy mają obowiązek przeciwdziałania tego rodzaju działaniom, w skutkach niszczycielsko degradujących człowieka i stwarzających realne zagrożenia dla zdrowia i życia.
Czytaj dalej

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia?

fbd8f_zamowienia_publiczneJestem zatrudniony na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy. W związku z chorobą uzyskałem orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jakie przysługują mi z tego tytułu uprawnienia pracownicze? Czy pracodawca może z tego powodu rozwiązać ze mną stosunek pracy? Co powinienem dostarczyć pracodawcy? Czytaj dalej