List Przewodniczącego „S” Piotra Dudy do Marszałka Kuchcińskiego ws. „związkowych sukinsynów”

Zwracam się w imieniu członków NSZZ Solidarność o interwencję w związku z wypowiedzią posła Jacka Wilka (Koło Wolni i Skuteczni), opublikowaną 1 grudnia br. na jego Twitterze – pisze Przewodniczący KK NSZZ Solidarność Piotr Duda do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w nawiązaniu do obraźliwego tweeta posła Jacka Wilka. Czytaj dalej

Opublikowano w Info

Póki jeszcze mamy wybór

Zasiadłem właśnie przed ekranem laptopa, który podpiąłem do gniazdka z prądem wytworzonym w znakomitej części z węgla kamiennego. Już choćby ten fakt powinien dać Szanownym Czytelnikom jasno do zrozumienia, kto za moim pisaniem stoi i czemu tu służy.

Czytaj dalej

Opublikowano w Info

Nowa ustawa o związkach zawodowych

Od przyszłego roku do związków zawodowych będą mogli należeć nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, ale wszyscy świadczący pracę niezależnie od formy zatrudnienia. 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Nowelizacja jest bardzo obszerna i wprowadza wiele przepisów, które mogą mieć duże znaczenie dla działalności organizacji związkowych, dlatego wszyscy działacze powinni się z nimi zapoznać. Czytaj dalej

Opublikowano w Info

Trzeba kompleksowych, a nie doraźnych rozwiązań

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność oraz Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „S” wezwały Ministerstwo Energii do rozpoczęcia rozmów dotyczących kompleksowych rozwiązań pozwalających złagodzić skutki wzrostu cen energii elektrycznej. W ocenie przedstawicieli związku zapowiedziane przez resort rekompensaty podwyżek rachunków za prąd nie rozwiązują problemu.

Czytaj dalej

Opublikowano w Info

Tam gdzie jest PPE nie ma miejsca dla PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe, program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony jest dla 11,5 mln zatrudnionych. To nowy pomysł na część emerytury, tworzony solidarnie przez państwo, pracowników i pracodawców. Warto zastanowić się nad najkorzystniejszą dla nas formą oszczędzania i zabezpieczenia przyszłości. Czytaj dalej

Opublikowano w Info