Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego przyjął budżet na 2020 r.

Przyjęcie realizacji preliminarza budżetowego przez Zarząd Regionu za 2019 r. oraz preliminarza na 2020 r., sytuacja w zakładach pracy w województwie opolskim, płatność składek, obchody 40-lecia NSZZ „Solidarności”, to niektóre z tematów omawianych podczas wczorajszego posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Czytaj dalej

Opublikowano w Info

Komunikat

Osoby, które wyraziły chęć i zapisały się na Pielgrzymkę do Włoch w terminie 14 – 22.05.2020 r. proszone są o kontakt z Biurem Podróży VERO-TRAVEL ul. Krakowska 37, 45-075 Opole (tel. 77 454 45 69 lub 77 45 39 576) w celu zawarcia umowy uczestnictwa w pielgrzymce.

Opublikowano w Info