Kontakt

Poniżej dane kontaktowe naszej organizacji

Logo-opole-2

Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Opolu, ul. Krakowska 46, 45-076 Opole

Przewodnicząca: Krystyna Machnik – tel.: 606 944 399

Z-ca Przewodniczącego: Sławomir Machnik – tel. 502 013 482

Z-ca Przewodniczącego: Grzegorz Pietrasik – tel.: 602 797 359

Sekretarz: Krzysztof Oniszk – tel.: 501 272 056

Skarbnik: Jolanta Saganek – tel.: 502 013 494

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Ewa Pawliszyn – tel.: 693 993 034

Koordynatorzy terenowi:

Mirosława Łabudzińska (powiaty: brzeski i namysłowski) – tel.: 503 102 654

Aneta Fijołek (powiaty: nyski i prudnicki) – tel.: 728 869 538

Barbara Kotowska-Budziak (powiaty: kluczborski i oleski) – tel.: 606 657 852

Stanisław Opolony (powiat głubczycki) – tel.: 783 250 360

Janusz Mazurkiewicz (powiat kędzierzyńsko-kozielski) – tel.: 505 024 530

Grzegorz Pietrasik (powiaty: krapkowicki i strzelecki) – tel.: 602 797 359