Kontakt

Poniżej dane kontaktowe naszej organizacji

Logo-opole-2

Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Opolu, ul. Krakowska 46, 45-076 Opole

e-mail: solidarnosc.pocztapolska.opole@gmail.com 

Przewodniczący: Jerzy Chrobak – tel.: 502 013 460, e-mail: chrobak@solidarnosc.net

Z-ca przewodniczącego: Dariusz Jackowski – tel. 606 822 447, 774 022 821

Koordynatorzy terenowi:

Mirosława Łabudzińska (powiaty: brzeski i namysłowski) – tel.: 774 045 405

Aneta Fijołek (powiaty: nyski i prudnicki) – tel.: 774 343 307

Krystyna Machnik (powiaty: kluczborski i Oleski) – tel.: 774 182 312

Janusz Mazurkiewicz (powiaty: głubczycki i kędzierzyńsko-kozielski) – tel.: 502 013 495

Grzegorz Pietrasik (powiaty: krapkowicki i strzelecki) – tel.: 602 797 359