Jakub Stelina z rekomendację na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wreszcie ekspert prawa pracy w TK

Klub parlamentarny PiS zgłosił kandydaturę Jakuba Stelina na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ma nim być prof. Jakub Stelina. Otrzymał rekomendację sejmowej komisji sprawiedliwości. Dzisiaj wieczorem odbędzie się Sejmie głosowanie.

Jakub Stelina profesor nauk prawnych, specjalista prawa pracy. Był prawnikiem w Biurze Prawnym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 1993-2000 r. był asystentem, a w latach 2000-2007 adiunktem w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego.

Pracę doktorską „Związkowa zdolność układowa”, napisał pod kierunkiem prof. Lecha Kaczyńskiego. Był prodziekanem ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i ds. studiów niestacjonarnych. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Pracował w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2018 r. profesor nauk prawnych. Obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego.

ml

źródło foto: wikipedia/Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 pl

źródło: tysol.pl

Komentowanie zamknięte.