Spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w ramach sporu zbiorowego

Koleżanki i Koledzy, kolejne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w ramach sporu zbiorowego nie przyniosło oczekiwanych przez nas efektów.

Propozycje strony pracodawcy odnosiły się do premii świątecznej i dodatkowych środków za poprawę jakości i terminowości pracy. Co do wzrostu wynagrodzeń zasadniczych Prezes oświadczył, że w tym roku Firmy nie stać na taki wzrost wynagrodzeń. W związku z tym ustaliliśmy że do 27 maja pracodawca prześle Nam projekt protokołu rozbieżności i propozycje mediatora.

Zespół negocjacyjny

Komentowanie zamknięte.