Kilometrówka

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli i przewodniczących największych organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej i Lasach Państwowych – którym dziękuję za przybycie i konstruktywną dyskusję – z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury na czele z Panem Ministrem Markiem Chodkiewiczem.
Było ono wynikiem wniosków złożonych na początku tego roku oraz obecnie składanych petycji (których jest już w Ministerstwie ponad 1 700, a ja obiecałem Panu Ministrowi że będzie ich jeszcze więcej) dotyczących zmiany Rozporządzenia i stawek tzw. kilometrówki.
Przebieg spotkania był bardzo burzliwy i towarzyszyła mu ożywiona, merytoryczna dyskusja. Postaram się w kilku słowach, w sposób najbardziej „dyplomatyczny” jak potrafię streścić to ponad dwu godzinne spotkanie.
Już na początku okazało się że obie strony, społeczna i rządowa mają zupełnie inne przekonanie o celu spotkania. My byliśmy przekonani że Ministerstwo przedstawi konkretne propozycje zmian stawek kilometrówki, natomiast Ministerstwo traktowało spotkanie jako inaugurację, rozpoczęcie prac nad tymi zmianami. Reakcja strony społecznej była zdecydowana. Zostały przedstawione nasze oczekiwania oraz konkretne propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem. Wobec tych argumentów, które już wielokrotnie tutaj oraz w Sejmie RP przedstawialiśmy, wyrażając wolę dalszych pilnych prac ustalono:
– Ministerstwo rozważy wydanie Rozporządzenia wprowadzającego na okres przejściowy (do czasu wydania właściwego) zwiększoną stawkę kilometrówki (wynoszącą ok. 1 zł. za kilometr) dla listonoszy i leśników. Konsultacje wewnątrz ministerstwa zostaną przeprowadzone w tym tygodniu – do piątku strona społeczna ma zostać poinformowana o możliwości (lub ich braku) zmian legislacyjnych w tym zakresie.
– Instytut Transportu Drogowego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury przygotuje w terminie do 2 miesięcy aktualną analizę oraz propozycję i zasady rozliczania nowych stawek tzw. kilometrówki. Wyniki analizy zostaną upublicznione i udostępnione oraz będą przedmiotem dalszych, wspólnych prac strony społecznej oraz ministerstwa nad zmianami Rozporządzenia.
Na zakończenie jeszcze raz dziękuję wszystkich którzy już wysłali petycję, zachęcając do dalszego jej wysłania oraz wszystkim obecnym dzisiaj na spotkaniu, zwłaszcza za to że wszyscy mówiliśmy „jednym głosem”, jak np. kol. Piotr Czaplicki

źródło: Kilometrówka

Komentowanie zamknięte.