Historia. Grób Nieznanego Żołnierza

Ideą Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie jest uczczenie pamięci wszystkich poległych w walce o niepodległość Polski.

Pomnik został odsłonięty 2 listopada 1925 r. pod kolumnadą Pałacu Saskiego. Złożono w nim zwłoki bezimiennego żołnierza, sprowadzone z Cmentarza Obrońców Lwowa. Trumna spoczęła w krypcie pod płytą, na której wyryto napis: „Tu leży Żołnierz Polski poległy za Ojczyznę”. Pomysł oddania hołdu poległym w walkach nieznanym żołnierzom narodził się bezpośrednio po I wojnie światowej we Francji. Pierwszy na świecie Grób Nieznanego Żołnierza powstał w Paryżu w 1920 r. W czasie okupacji Grób Nieznanego Żołnierza był miejscem szczególnie ważnym i czczonym przez Polaków. Przechodzący przed grobem zwyczajowo oddawali mu cześć poprzez gest uchylenia czapki. Często z narażeniem życia, dla podtrzymania ducha narodowego składano na płycie grobu kwiaty. 28 grudnia 1944 roku Niemcy wysadzili pałac Saski w powietrze. Budynek został zniszczony, ale nad Grobem Nieznanego Żołnierza pozostały dwie kolumny. W 1946 r. pomnik odbudowano i ponownie odsłonięto. Obecny kształt to fragment przedwojennej kolumnady Pałacu Saskiego.

Na filarach grobu znajdują się tablice z datami pól bitewnych od bitwy pod Cedynią w 972 r. po 8 maja 1945 r . W 1989 r. w Grobie Nieznanego Żołnierza została złożona ziemia z mogił katyńskich. 15 sierpnia 2016 r. w dniu Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda odsłonił pierwszą tablicę poświęconą żołnierzom wyklętym. Przy grobie zawsze płonie znicz, a służbę pełni warta honorowa Wojska Polskiego.

foto: Wikimedia Commons
źródło: solidarnosc.gda.pl

Komentowanie zamknięte.