Znamy skład nowej Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

KZD wybrał 56 członków Komisji Krajowej. Kandydowało 56 członków związku. Obok nich w skład KK wchodzą: przewodniczący Komisji Krajowej, wybrany w osobnym głosowaniu, Przewodniczący Zarządów Regionów, Przewodniczący Rad Krajowych Sekretariatów Branżowych, Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Poniżej publikujemy pełną listę członków KK.

Komisja Krajowa ukonstytuowała się na pierwszym swoim posiedzeniu w dniu 26 października br. Zastępcami przewodniczącego Piotra Dudy zostali Bogdan Biś, Jerzy Jaworski, Tadeusz Majchrowicz i Bogdan Kubiak. Henryk Nakonieczny został członkiem prezydium, a Ewa Zydorek sekretarzem. Jerzy Jaworski będzie pełnił także funkcję skarbnika.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” kadencja 2018-2022

            Imię i nazwisko            Region

1.        Adamczyk Grzegorz    Śląsk Opolski

2.        Adamowicz Grzegorz    Elbląski

3.        Bartosz Waldemar    Świętokrzyski

4.        Biegun Andrzej    Podbeskidzie

5.        Biś Bogdan    Śląsko-Dąbrowski

6.        Bogusławski Zbigniew    Piotrkowski

7.        Bogusz Marek     Podbeskidzie

8.        Boiński Marek      Wielkopolska

9.        Braszkiewicz Artur    Śląsko-Dąbrowski

10.        Brauer Bożena    Gdański

11.        Broda Włodzimierz    Zagłębie Miedziowe

12.        Bujara Alfred    S. Banków, Handlu i Ubezp.

13.        Burnat Andrzej    Płocki

14.        Dębczyński Janusz    Toruńsko Włocławski

15.        Domagała   Krzysztof    Dolny Śląsk

16.        Dopierała Adam    Wielkopolska

17.        Dośla Krzysztof    Gdański

18.        Dubiński Waldemar    Mazowsze

19.        Duda Piotr    Śląsko-Dąbrowski

20.        Dziki Józef    Warmińsko-Mazurski

21.        Formejster Eugeniusz    Podlaski

22.        Gadzicki Zbigniew    Dolny Śląsk

23.        Gałęzewski Roman    Gdański

24.        Gawronek Sebastian    Bydgoski

25.        Gliksman Adam    Małopolski

26.        Głowacki Stanisław    Świętokrzyski

27.        Goiński Jerzy    Śląsko-Dąbrowski

28.        Gonet Cecylia     Śląsk Opolski

29.        Grymel   Henryk    Śląsko-Dąbrowski

30.        Grzesik Jarosław    S.Górnictwa i Energetyki

31.        Grzeszek Wojciech    Małopolski

32.        Hutek Bogusław    Śląsko-Dąbrowski

33.        Ilnicki Wojciech    Jeleniogórski

34.        Iwanicki Grzegorz    Mazowsze

35.        Jakim Roman    Rzeszowski

36.        Jaworski Jerzy    Małopolska

37.        Jurek Mieczysław    Pomorze Zachodnie

38.        Jurgielewicz Bogusław    Dolny Śląsk

39.        Kaczmarek Andrzej    Ziemia Sandomierska

40.        Kimso Kazimierz    Dolny Śląsk

41.        Kolorz Dominik    Śląsko-Dąbrowski

42.        Kościk Andrzej     Gdański

43.        Kopeć Franciszek    Jeleniogórski

44.        Kowalski   Wojciech    Warmińsko-Mazurski

45.        Kozłowski   Sławomir    Śląsko-Dąbrowski

46.        Krasuski Wojciech    Świętokrzyski

47.        Krenc Waldemar    Ziemia Łódzka

48.        Kropiwnicki Andrzej    Mazowsze

49.        Król Marian    Środkowo-Wschodni

50.        Królikowski Wiesław    Koszaliński „Pobrzeże”

51.        Kubiak Bogdan    Sekretariat Transportu

52.        Kucharski Dariusz    S. Emerytów i Rencistów

53.        Kuchta Andrzej    Środkowo-Wschodni

54.        Kuszlewicz Zbigniew    S. Zas. Natur., Ochrony Środ. i Leśnictwa

55.        Lach Adam    Małopolska

56.        Lange Jarosław    Wielkopolska

57.        Łusiewicz Piotr    Wielkopolska

58.        Łącki Dariusz    Sekretariat Rolnictwa

59.        Majchrowicz Tadeusz    Podkarpacie

60.        Majchrzak Zbigniew    S. Bud. i Przem. Drzewnego

61.        Maszkiewicz Zdzisław    Ziemia Radomska

62.        Mądraszewski Dariusz    Pomorze Zachodnie

63.        Mechliński Maciej     Mazowsze

64.        Mechliński Radosław    Dolny Śląsk

65.        Miara Mirosław    Sekr.Przemysłu Chemicznego

66.        Miszczuk Barbara    Małopolski

67.        Motowidełko Bogusław    Zielonogórski

68.        Mozolewski Józef    Podlaski

69.        Murzyn Wiesław    Sekr. Kultury i Środków Przek.

70.        Nakonieczny Henryk    Śląsko-Dąbrowski

71.        Nowak Piotr    Śląsko-Dąbrowski

72.        Nowakowski Zdzisław    Koniński

73.        Nowicki Bogumił    Sekretariat Łączności

74.        Ochman Maria    Sekr. Ochrony Zdrowia

75.        Odyjas Edyta    Śląsko-Dąbrowski

76.        Olbryś Piotr    Wielkopolska

77.        Olszewski Bogdan    Gdański

78.        Orłowski Bogdan    Zagłębie Miedziowe

79.        Paczuski Dariusz    Mazowsze

80.        Pasieczny   Antoni    Środkowo-Wschodni

81.        Piegutkowski Andrzej    Mazowsze

82.        Pierzgalska Bożena     Zielonogórski

83.        Piórek Mirosław    Gdański

84.        Proksa Ryszard    Sekretariat Nauki i Oświaty

85.        Rusakiewicz Waldemar    Gorzowski

86.        Sikorski Zbigniew    S. Przemysłu Spożywczego

87.        Smoła Jerzy    Małopolska

88.        Sopata Waldemar    Śląsko-Dąbrowski

89.        Staniszewski   Michał    Ziemia Łódzka

90.        Strączyński Jacek    Częstochowski

91.        Stec Wiesław    Środkowo-Wschodni

92.        Szarek Bogusław    Zagłębie Miedziowe

93.        Szozda Bogdan    Sekretariat Metalowców

94.        Szpunar Paweł    Rzeszów

95.        Szukała Stanisław    Słupski

96.        Szumlański Tadeusz    Małopolski

97.        Ścieśko Piotr     Ziemia Łódzka

98.        Walczak Leszek    Bydgoski

99.        Wawrzyszko Szymon    Ziemia Przemyska

100.        Wielgus Jerzy    Sekretariat Służb Publicznych

101.        Wójcik Tomasz    Dolny Śląsk

102.        Zieliński Krzysztof    Pomorze Zachodnie

103.        Zydorek Ewa    Wielkopolska

104.        Żurawski Jacek    Toruńsko-Włocławski

Komisja Krajowa jest władzą nadrzędną wobec zarządów regionów, rad sekretariatów i sekcji branżowych.

źródło: solidarnosc.org.pl

 

Komentowanie zamknięte.