Sytuacja finansowa Polaków w 2018 roku

W dniu wczorajszym pojawiła się druga część raportu „Portfel statystycznego Polaka” przygotowana przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej, dotycząca kosztów życia w Polsce. W lipcu bieżącego roku powstała I część pt. „Kondycja finansowa Polaków”, na ostatnią część „Regulowanie płatności, czyli skąd się biorą długi Polaków” będziemy musieli jeszcze poczekać.  

Z dostępnych do tej pory danych dowiadujemy się, że sytuacja finansowa połowy Polaków w porównaniu z ubiegłym rokiem pozostaje bez zmian. Najczęściej do poprawy finansów przyznają się mężczyźni, osoby do 34 roku życia oraz osoby zarabiające powyżej 3 000 zł netto.  Natomiast, pogorszenie się kondycji finansowej najczęściej zgłaszają osoby o najniższych dochodach, z wykształceniem podstawowym oraz osoby po 60 roku życia. W porównaniu z I edycją badania zrealizowaną w 2015 roku liczba osób wskazujących swoją sytuację finansową jako bardzo dobrą wzrosła trzykrotnie (z 7% do 25%), jednak wciąż odsetek osób, którym wiedzie się gorzej stanowi 25%. Spośród nich aż 9% deklaruje, że nie wystarcza im nawet na podstawowe potrzeby. W porównaniu z 2015 rokiem jest to wzrost ponad dwukrotny. Tylko 5% z nich widzi szansę na lepsze zarobki w przyszłym roku. A podwyżek pensji jeszcze w 2018 roku spodziewa się aż 35% Polaków.

61% Polaków wskazało wzrost kosztów życia jako czynnik determinujący ich gorszą sytuacje finansową. Zdecydowana większość Polaków, bo aż 70% uważa, że koszty życia w Polsce są wysokie lub bardzo wysokie. Po opłacie wszystkich zobowiązań związanych z opłatami rachunków statystycznemu Polakowi zostaje prawie 1 679 zł. Kwota ta jest oczywiście zróżnicowana w zależności od liczby posiadanych usług, co związane jest z sytuacją zawodową, miejscem zamieszkania oraz przeciętnym miesięcznym dochodem. Respondenci badania zauważają największy wzrost kosztów w opłatach za energię cieplną (188%), rachunkach za wywóz nieczystości (93%) oraz ratach ubezpieczenia (91%) względem 2015 roku.  Według deklaracji Polaków nie ma usługi dla której koszt zmalałby w ciągu ostatnich 3 lat.  Najmniejszy wzrost kosztów dotyczy rachunków z telewizję (20%) oraz rachunki telefoniczne (24%). Od 2015 roku przeciętny koszt koszyka z comiesięcznymi opłatami i rachunkami wzrósł o 61%, dla porównania  minimalna pensja wzrosła o 20%, a przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw o 23%, stanowi to znaczną dysproporcje.

źródło: solidarnosc.org.pl

Komentowanie zamknięte.