ZR ustalił termin i miejsce XXVIII WZD Regionu

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego podczas dzisiejszego posiedzenia podjął uchwałę o zwołaniu XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu. Zjazd odbędzie się 20 – 21 czerwca 2018 r. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny.

Stanowisko ws. planowanej nowelizacji Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz planowanego przekształcenia Instytutu Śląskiego w Instytucję Kultury, sytuacja w zakładach pracy, Oddziałach ZR oraz Sekcjach branżowych i problemowych to niektóre z omawianych na dzisiejszym posiedzeniu ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego tematów.

Członkowie ZR wysłuchali informacji z działalności Spółki ProMedia Sp. z o. o. oraz Spółki Solpress Sp. z o. o. za 2017 rok.

Komentowanie zamknięte.