Wiek emerytalny, ustawa o związkach, handel w niedzielę. Komisja Krajowa w Krośnie

dsc-4812Wiek emerytalny, ustawa o związkach zawodowych, zakaz handlu w niedzielę, tworzenie nowych organizacji związkowych to główne tematy, którymi zajmowali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, obradującej w dniach 21-22 kwietnia w Krośnie.


W niezwykle napiętym programie dwudniowych obrad zaplanowano m.in. dyskusję o nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przebiegu prac nad obniżeniem wieku emerytalnego, inicjatywie obywatelskiej dot. wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, a także niezwykle ważny temat w kontekście nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która umożliwi zrzeszanie się osobom zatrudnionym na umowach cywilno-prawnych – rozwój związku. Związkowcy przekazali też informacje o sytuacji w swoich regionach oraz poszczególnych branżach.

Otwierając posiedzenie Komisji, przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „S” Tadeusz Majchrowicz zwracał uwagę, że to historyczne dla Regionu wydarzenie ma miejsce dokładnie w 26 rocznicę II Krajowego Zjazdu Delegatów, które odbyło się w 1990 roku w gdańskiej Hali Oliwia.

Gośćmi oficjalnej części byli przedstawiciele władz miasta z prezydentem Piotrem Przytockim na czele, powiatu ze starostą Janem Juszczakiem, lokalni parlamentarzyści, przedstawiciele pracodawców oraz duszpasterze: ks. Kazimierz Kaczor, ks. Tadeusz Szetela oraz ks. Krzysztof Mijal, który poprowadził modlitwę. Gościem specjalnym był również ks. Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku.

Starosta Krośnieński Jan Juszczak wręczył przewodniczącemu Związku z okazji tego historycznego wydarzenia szklaną figurę anioła, życząc „Błogosławieństwa Bożego w trudzie na rzecz Ludzi Pracy i Naszej Ojczyzny”.

Trudna debata

Komisja Krajowa po długiej dyskusji przyjęła stanowisko, w którym podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu obniżającego wiek emerytalny. Podtrzymała również swoje stanowisko co do kryterium stażowego, uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Jednocześnie podtrzymana została gotowość do prowadzenia dalszych konstruktywnych i merytorycznych rozmów.

– Przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn zawarte w prezydenckim projekcie wniesionym do sejmu wychodzi na przeciw oczekiwaniom i zmierza do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy programowej podpisanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” z kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą – uznali w swoim stanowisku członkowie Komisji Krajowej.

W dalszej części stanowiska Komisja Krajowa oczekuje jednak, że w trakcie prac parlamentarnych zostanie on uzupełniony o dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury bez względu na osiągnięty wiek życia, uzależnionej od stażu pracy liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie od formy zatrudnienia. „Solidarność” postuluje aby tak liczony staż dla kobiet wynosił 35 lat, a dla mężczyzn 40.

Obywatelska inicjatywa zakazu handlu w niedzielę

Inicjator obywatelskiego wniosku ustawodawczego o zakazie handlu w niedzielę przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara zapowiedział, że powołanie komitetu nastąpi 28 kwietnia w Warszawie. Bujara chce, aby komitet miał jak najszerszą reprezentację, aby nie powtórzył się przypadek węgierski, gdzie władze Węgier wprowadziły zmianę bez szerokich konsultacji społecznych i dzisiaj się z tego wycofuje. Zapowiedział udział w komitecie przedstawicieli pracodawców.

Projekt obywatelski ma zakładać wyłączenia dopuszczające handel w niedzielę m.in. dla prowadzących indywidualną działalność, stacje benzynowe, zakłady piekarnicze, kioski ruchu, placówki prowadzące sprzedaż pamiątek, apteki, placówki zlokalizowane przy jednostkach służby zdrowia, przy dworcach, itd.

Alfred Bujara zapowiedział, że będzie prowadzona kampania informacyjna, a głównym celem zmian jest poprawa warunków pracy pracowników handlu.

Rozwój związku

Szef Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej Kacper Stachowski przekazał informacje o pracach działu. Ich efekt – niezależnie od działalności poszczególnych regionów i branż – to 61 nowych organizacji, 82 organizacje rozwinięte i ponad 5200 nowych członków ciągu minionego roku. W ostatnich pięciu latach to blisko 15 tys. nowych członków.

Po tej prezentacji odbyła się dyskusja nad dalszymi planami, w tym szczególnie o współpracy w ramach międzynarodowej akademii organizowania oraz współpracy z UNI Global.

Człowiek roku

Dzień wcześniej Wojciech Buczak odebrał tytuł „Człowieka Roku Tygodnika Solidarność”. Wyróżnienie otrzymał za wierność ideałom Solidarności oraz dbałość o polski przemysł. Uroczystość odbyła się podczas posiedzenia Komisji Krajowej w Krośnie.

Nie udało się w Gdańsku, udało się w Krośnie, choć z opóźnieniem. W lutym z powodu problemów z samolotem to Wojciech Buczak nie dotarł do Gdańska i nie mógł odebrać przyznanego mu jeszcze w grudniu 2015 roku tytułu. Teraz problemy miał redaktor naczelny Tygodnika Krzysztof Świątek. W drodze do Krosna musiał omijać wypadek drogowy. Ale udało się.

W obecności członków Komisji Krajowej naczelny Tygodnika przypomniał, że redakcja postanowiła uhonorować tytułem Człowieka Roku 2015 Wojciecha Buczaka, wieloletniego szefa Regionu Rzeszowskiego „S”, później samorządowca, przewodniczącego sejmiku podkarpackiego, a od października – posła na sejm RP z ramienia PiS przede wszystkim za wierność ideałom Solidarności w działalności publicznej i obronę polskiego przemysłu. Jako samorządowiec aktywnie zabiegał o miejsca pracy w zakładach zbrojeniowych zlokalizowanych w kraju.

Wojciech Buczak odbierając tytuł jeszcze raz powtórzył, że jest zaskoczony tym wyróżnieniem, bo zawsze robił to samo i nigdy nie zabiegał o żadne funkcje. – Zawsze robiłem to co było trzeba bez względu na to gdzie byłem.

Z kolei Krzysztof Świątek wręczając tytuł mówił, że to dla niego ważny moment, bo po raz pierwszy wręcza tytuł jako redaktor naczelny. W jego ocenie nikt nie miał wątpliwości, jak bardzo Wojciech Buczak zasłużył sobie na to wyróżnienie.

Również w pierwszym dniu – 21 kwietnia – członkowie prezydium KK odwiedzili Hutę Szkła Krosno. Działający od 8 lat w upadłości zakład zatrudnia obecnie ponad 2 tys. osób, z czego ponad 1700 pracuje na umowy stałe. Zakład po raz kolejny ma szanse zostać sprywatyzowany. W dużej mierze to zasługa zakładowej i regionalnej „Solidarności”.

Marek Lewandowski

źródło: tygodniksolidarnosc.com


Dodaj komentarz