Solidarność: Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych do poprawki

DSC_0242Tak dla prawa zrzeszania się dla wszystkich pracowników, nie dla ograniczenia działalności związków zawodowych – tak w skrócie można by streścić opinię Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” nt. projektu zmian w Ustawie o związkach zawodowych przesłanych do zaopiniowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym powodem nowelizacji jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nakazujące wprowadzenie zmiany umożliwiającej zrzeszanie się w związkach zawodowych nie tylko osobom pracującym na etacie, ale też tym, które pracę świadczą na podstawie umów cywilnoprawnych lub samozatrudnienia. Do końca kwietnia Rada Dialogu Społecznego, organizacje związkowe i pracodawców mają czas na zgłaszanie uwag do dokumentu.

Zdaniem gdańskiej „Solidarności” „zmiana nomenklatury umożliwiająca rozszerzenie prawa koalicji wydaje się właściwa, choć projekt zmian w dalszym ciągu nie precyzuje, jak w praktyce będą stosowane prawa związkowe wobec osób świadczących pracę w inny sposób niż na umowę o pracę”. To co budzi sprzeciw związkowców to fakt, że w projekcie ustawy znalazły się także zapisy ( nie związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego), które mogą utrudnić działalność związkową, jak choćby ograniczenia dotyczące tzw. czynności doraźnych czy wprowadzenie dodatkowych sankcji za przekazanie nieprawdziwych informacji dotyczących liczby członków związku. Dlatego Zarząd Regionu Gdańskiego uważa, że „zmiany w ustawie powinny zostać ograniczone wyłącznie do realizacji wspomnianych w Uzasadnieniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie w zakresie poszerzenia prawa do koalicji. Inne zmiany uznajemy za niecelowe, nieprecyzyjne, a w części ograniczające w poważny sposób możliwości działalności związkowej”.

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego powstało na podstawie opinii nadesłanych przez przedstawicieli organizacji związkowych naszego Regionu oraz uwag do projektu sporządzonych przez dr. Waldemara Uziaka koordynatora Biura Prawnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Dokument został przesłany do Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i stanie się ona wraz z opiniami z innych struktur podstawą do sformułowania stanowiska całego Związku.

Małgorzata Kuźma

źródło: tygodniksolidarnosc.com


Dodaj komentarz