Rzecznik Solidarności o równej płacy minimalnej w UE

– Przede wszystkim chodzi o to, żeby Komisja Europejska w formie dyrektywy ustosunkowała się do tematu, dlatego że jeśli mówimy o swobodzie przepływu kapitału, o swobodzie działalności gospodarczej, to czas najwyższy zacząć mówić o jednolitym rynku pracy – zwraca uwagę Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. – Są różnice, których nie da się wyrównać, ale można np. ustalić proporcje względem przeciętnego wynagrodzenia. Czytaj dalej

Opublikowano w Info

Prezydium Komisji Międzyzakładowej

Poniżej publikujemy dwie decyzje przyjęte 14 listopada br. przez Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej oraz pismo, adresowane do Grzegorza Kurdziela wiceprezesa Zarządu PP SA, dotyczące listonoszy zatrudnionych w Poczcie Polskiej wykonujących usługę Mobilnego Listonosza przy obsłudze umowy na doręczanie korespondencji z Ministerstwem Sprawiedliwości. Czytaj dalej

Opublikowano w Info

Społeczna Inspekcja Pracy i rola związków zawodowych w jej funkcjonowaniu

Społeczna Inspekcja Pracy jest bardzo specyficzną instytucją. Jej normatywną podstawą jest ustawa z 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 567). W systemie prawa SIP funkcjonowała już zdecydowanie wcześniej, gdyż pierwszym aktem, który przewidywał jej istnienie, była ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy z 4 lutego 1950 r. Czytaj dalej

Opublikowano w Info